Zorggebruik bij indicatie ZZV

De populatie bestaat uit personen van 18 jaar en ouder met gebruik van eigen bijdrage plichtige BGI en/of VP en/of PV in zorgperiode 12 2014 die op de peildatum een geldige CIZ indicatie voor AWBZ gefinancierde zorg hadden.

Van deze personen is het totaal uren ontvangen BGI en/of VP en/of PV gesommeerd. Voorts is de grondslag op de peildatum (2e vrijdag van november) bepaald.

Hierna is bepaald of deze personen op de 2e vrijdag van november een toegekend PGB hadden.