Personen met besteding van WLZ- pgb in 2015 naar besteding bij aanbieder

Van de personen in de tabel is vastgesteld of zij in 2015 een WLZ- pgb hadden, waarvan het totaal van de besteding daarvan de 0 € (nul euro) overschrijdt.

Daarna is aan de hand van het KVK-nummer van de aanbieders waar deze cliënten hun zorg inkochten bepaald of deze onderdeel uitmaakten van een organisatie die volgens de Nza een budget had voor WLZ gefinancierde zorg in natura.

Voorts zijn het totaal en het mediane bestede bedrag per persoon bij betreffende categorieën van aanbieders berekend.