Gebruik ZZV bij indicatie ZMV in ZZV-zorgperiode 12 in 2013

Van de personen die tot de populatie behoren is bekeken of zij in periode 12 van 2013 AWBZ- of Wmo-zorg zonder verblijf in natura gebruiken waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden.

De gegevens zijn uitgesplitst naar zorgzwaartepakket, grondslag en naar functie.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen indicaties die korter dan 6 weken voor de eerste dag van zorgperiode 12 zijn afgegeven in tabel 1 en indicaties die langer dan 6 weken geldig zijn in tabel 2.