Personen met gebruik en/of indicatie ZMV met grondslag PG

Van de personen in de populatie is bekeken voor welke ZZP zij een indicatie hadden en of zij op de 2e vrijdag van november van het verslagjaar eigen bijdrage plichtige zmv en/of zzv ontvingen.

Omdat ZZV per periode van 4 weken wordt geregistreerd, is gekeken naar de hele zorgperiode waarbinnen deze peildatum viel. Hierdoor kan het voorkomen dat personen op de peildatum zowel ZMV als ZZV ontvingen.