Zorggebruik bij indicatie ZMV of ZZV, ingedeeld naar nieuw zorgstelsel

Update en aanvulling eerder maatwerk, cijfers t/m 2014.

De populatie bestaat uit personen met een indicatie ZMV of ZZV (CIZ, BJZ) op de 2e vrijdag van november in het verslagjaar.

Van deze personen wordt het gebruik weergegeven: ZMV op peildatum (2e vrijdag november), PGB op peildatum, ZZV in de periode van 4 weken waarin deze peildatum valt en het aantal dagen PGB van alle personen met een PGB in verslagjaar.