Personen met een toegekend PGB naar zzp-indicatie en leeftijd

Personen die op de peildatum (2e vrijdag van november) bij Vektis geregistreerd staan met een toegekend PGB voor AWBZ dan wel WLZ zorg.

Van deze personen is bepaald welke zzp-indictatie ze hadden in het beschreven zorgjaar. Vervolgens is bepaald of de persoon op 31 december van het beschreven zorgjaar jonger dan 18 of 18 en ouder was.

De indicaties van Bureau Jeugdzorg (BJZ) zijn in deze tabel buiten beschouwing gelaten.