Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

Van de personen in de populatie die zijn overleden voor oktober 2016 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum van overlijden en de datum van eerste gebruik, dan wel eerste indicatie.

In 2019 is deze maatwerk tabel geüpdatet met recentere gegevens: Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp