Instroom Wlz pgb-houders 2017

Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens de gegevens van 31 december 2014 of zij uitstaand recht hadden op AWBZ-zorg volgens een CIZ indicatie.

Van de personen die een uitstaand recht op ZMV hadden is bepaald of deze een hoog dan wel laag zzp hadden (bij betreffende zzp's is de leeftijd volgens de BRP op 31-12-2014 gebruikt om het onderscheid te maken op de leeftijdsgrens van 18 jaar)

Van de personen in tabel 2 is bepaald voor welke functie zij geindiceerd waren, en wat de gemiddelde zorgzwaarte van deze indicaties was uitgedrukt in uren per week. Daarnaast is de totale zorgzwaarte in uren per week voor deze groep bepaald.