Personen met Wlz-indicatie naar gebruik en leeftijd, waarbij personen zonder gebruik uitgesplitst worden naar zzp (aanvulling op eerder maatwerk)

Personen met een Wlz indicatie voor intramurale zorg kunnen declaraties indienen voor zowel extramurale als intramurale Wlz-zorg of voor verschillende vormen van extramurale of intramurale Wlz zorg.

Er wordt bepaald hoe vaak personen met een Wlz-indicatie voor intramurale zorg in de maand november een declaratie hebben ingediend voor extramurale wlz zorg (vpt, mpt of  pgb) of intramurale wlz zorg, en of dit bij een intramurale declaratie een declaratie voor een VV-zorgzwaartepakket met behandeling betrof.

Daarnaast is het aantal personen bepaald dat (voor zover bekend) geen gebruik maakte van zorg. Deze groep is uitgesplitst naar zzp.

In beide tabellen wordt een onderscheid gemaakt tussen personen die jonger zijn dan 65 jaar, en personen van 65 jaar en ouder.