Gebruik van toeslag 'Gespecialiseerde behandelzorg' naar zzp

De declaraties voor de toeslag worden aan een zorgzwaartepakket (zzp) toegewezen door koppeling op de andere zzp-declaraties van Wlz-zorg van de betreffende persoon (Vektis) en op de indicaties gegeven door het CIZ.

Deze koppeling is als volgt uitgevoerd:

  • Op datum: de begindatum van de declaratie van de toeslag ligt tussen de begin- en einddatum in of is gelijk aan de begin-of einddatum van de zzp-declaratie of indicatie.
  • Als de toeslagdeclaratie op datum niet koppelt met een declaratie of indicatie, wordt de hoogste zzp van de betreffende persoon aan de toeslag toegewezen.