Kosten van pgb en mpt voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde uitgaven voor mpt en de toegekende  pgb budgetten in november 2016 vergeleken met het basis- en EKT-tarief (+/- behandelmodule), behorend bij het zorgprofiel.

Nagegaan wordt hoeveel personen kosten hebben tot het basistarief, hoeveel personen kosten hebben tussen het basistarief en het EKT-tarief (exclusief behandelmodule), hoeveel personen kosten hebben tussen het EKT-tarief zonder en het EKT-tarief met behandelmodule, en hoeveel personen zorgkosten hebben die het EKT-tarief + behandelmodule overstijgen.

Daarnaast worden de gemiddelde pgb/mpt kosten per groep berekend.