Personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling naar grondslag, inkomen en samenloop met Wmo en Zvw

Voor de doelpopulatie, personen met een indicatie voor de subsidieregeling extramurale behandeling, wordt de inkomenspositie bepaald.

Hiervoor worden twee inkomensmaten gebruikt:

  1. Het 'persoonlijk verzamelinkomen', dit is het belastbaar inkomen uit box 1, box 2 en box 3 van personen
  2. Het 'verzamelinkomen van het huishouden', dit is het belastbaar inkomen uit box 1, box 2 en box 3 van alle personen in het huishouden waartoe de persoon uit de doelpopulatie behoort.

Voor de totale groep worden inkomensdecielen bepaald.