Personen met Zvw-wijkverpleging in 2016 en 2017 naar aanspraak Wlz-zorg en maand

Personen met Zvw-wijkverpleging zijn uitgesplitst naar maand waarin de wijkverpleging geleverd is.

De gemaakte kosten zijn hierbij toegewezen aan de aanvangsmaand van de wijkverpleging. Slechts 1% van de declaraties beslaat meerdere maanden.

Daarnaast is op basis van de indicaties vastgesteld binnen welke sector (verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg) iedere cliënt viel. Als een cliënt in het jaar binnen meerdere sectoren viel, is ervoor gekozen om het ZP met de hoogste code uit de volgens de AW319 gestelde zzp codelijst (COD163-CIZ) te hanteren.