Personen met logeeropvang naar zzp van indicatie en gebruik van mpt en/of pgb

Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november, maar waarvoor geen andere zorg met verblijf is gedeclareerd in dezelfde maand is bepaald.

Wlz-logeeropvang valt onder de prestatiecodes Z992, Z993, Z994, Z996 (2013-2016) en Z999, Z1000, Z1001, Z1002 en Z1003 (2017).

Van deze personen is bepaald wat op de peildatum - 2e vrijdag van november - het geindiceerde zorgzwaartepakket (2013-2014) of zorgprofiel (2015-2017) (zzp) was, en of zij bij de overgang van de AWBZ naar de Wlz aangemerkt waren als Wlz-indiceerbaar.

Op basis van de leeftijd aan het einde van het jaar en het geindiceerde zzp op peildatum is bepaald of het een hoog of een laag zzp betrof. Voorts is bepaald of zij op de peildatum een toegekend pgb, en of er in de maand november mpt zorg voor hen is gedeclareerd.