Personen met indicatie en of gebruik (SG)LVG 2015-2018

Voor personen met een indicatie of declaratie voor een (SG)LVG zzp in 2015 - 2018 zijn verschillende zorgkenmerken bepaald, zoals het jaar van aanvang van de eerste indicatie of declaraties, de duur van opname en de instroom vanuit en uitstroom naar andere zorgwetten.

Let op: dit is een nieuwe versie. Ten opzichte van de vorige versie van 25 juni 2020 zijn tabellen 11-13, 15-16 gecorrigeerd voor de cijfers 'waarvan in jeugdzorg'. Aan de versie daarvoor van 16 januari 2020 zijn twee nieuwe tabellen toegevoegd: tabel 5bis en tabel 14bis.

Deze tabel is een update van de in 2019 gepubliceerde maatwerk tabel: Personen met indicatie en of gebruik (SG)LVG 2015-2017

Van deze maatwerk tabel is in september 2020 een update gepubliceerd: Personen met indicatie en of gebruik (SG)LVG 2015-2019