Personen met toegekend persoonsgebonden budget Wlz, naar wooninitiatieftoeslag en indicatie, peildatum 2019

Van de populatie is bepaald voor welk zorgprofiel zij op die datum een indicatie hadden, voorts is bepaald of zij een toeslag hadden voor een wooninitiatief.