Personen met een AWBZ-indicatie met dominante grondslag PSY naar ZZP van gebruik en naar secundaire grondslag in jaar en op peildatum 2014*

Van de personen met een eerste indicatie ZMV met dominante grondslag PSY waarvan de besluitdatum in 2014 viel, is in de indicatiegegevens bekeken welke secundaire grondslag bij het besluit hoorde. In de declaratiegegevens over AWBZ-zorg in natura (Vektis) is vervolgens de zzp van het eventuele op de indicatie volgende verblijf bepaald. De populatie is vervolgens naar secundaire grondslag uitgesplitst, en naar zzp van de verblijf. Dit is gedaan voor de populatie in het verslagjaar en op peildatum. De peildatum is de 2e vrijdag van november.