Personen van 18-65 jaar met een levensbrede en levenslange zorgvraag, naar persoonskenmerken op peildatum 2019*

Personen van 18 tot en met 65 jaar die op de peildatum in 2017 en op de peildatum in 2018 en op de peildatum in 2019 gebruik hebben gemaakt van Zvw-wijkverpleging en Wmo ondersteuning  in de vorm van hulpmiddelen & diensten (Hend) en/of persoonlijke verzorging (PV). De populatie bestaat daarmee uit personen die 3 jaar achter elkaar op de peildatum, de tweede vrijdag van november, gebruik hebben gemaakt van Zvw-wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. De tweede deelpopulatie bestaat uit personen van 18 tot en met 65 jaar  met een dominante grondslag lichamelijke handicap (LG) en gebruik van Wlz-zorg met leveringsvorm mpt en/of pgb.