Personen die instromen in Wlz zorg met verblijf naar verblijf met behandeling en verblijf zonder behandeling, 2019

Personen die in 2018 géén gebruik maken van Wlz-zorg en in 2019 instromen in Wlz-zorg met verblijf, waarbij personen zijn uitgesloten die in 2019 eerst gebruik hebben gemaakt van Wlz-zorg bekostigt uit een pgb of Wlz-mpt of Wlz-vpt voordat ze instroomden in Wlz-zorg met verblijf. Alleen personen die gebruik maken van Wlz-zorg met een geldige Wlz-indicatie zijn opgenomen in de selectie.

Van de populatie is bekeken wat de Zvw-zorgkosten waren in 2018, het jaar voorafgaand aan de instroom in de Wlz en wat de ICD10-code is die hoort bij de Wlz-indicatie die in 2019 toegang geeft tot Wlz-zorg.