Mpt- en pgb bestedingen door personen met Wlz-indicatie in vergelijking tot vastgestelde basis- en maximumtarieven per zorgprofiel, aanvulling op eerder maatwerk

Voor populatie a t/m e, personen met een Wlz-indicatie en een mpt en/of pgb in november 2015, worden de mpt/pgb bestedingen in november 2015 vergeleken met het basis- en maximumtarief, behorend bij het zorgprofiel.

Nagegaan wordt hoeveel personen kosten hebben tot het basistarief, hoeveel personen kosten hebben tussen het basistarief en het maximumtarief, en hoeveel personen zorgkosten hebben die het maximumtarief overstijgen.

Voor populatie f en g, personen die in 2015 iedere maand tenminste 1 dag extramurale Wlz-zorg ontvingen in de vorm van een mpt (al dan niet in combinatie met een pgb), worden de mpt/ bestedingen ook vergeleken met het basis- en maximumtarief behorend bij het zorgprofiel.