Publicaties - Uitgaven en volume

15 publicaties van Uitgaven en volume

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2019

In dit maatwerk is gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit uitsluitend mpt, uitsluitend pgb of een ...

Maatwerk publicatie | 20-12-2021

Verschillen in casemix tussen verpleeghuizen

Figuur 1 toont het gemiddeld productiebudget per instelling (oranje, linker-as).

Maatwerk publicatie | 01-05-2019

Wlz-indiceerbaren: personen met uitsluitend pgb en een pgb-toekenning lager dan het basistarief, en personen met uitsluitend mpt en kosten hoger dan basistarief + EKT + behandelmodule

In deze tabel wordt de doelpopulatie per zorgprofiel nagegaan wat het aantal personen is, wat het verschil is tussen het maximale ...

Maatwerk publicatie | 01-03-2019

Aantal Nza instellingen met een gerealiseerd productiebudget ongelijk 0 voor Wlz-zorg in natura geleverd als verblijf (met of zonder behandeling), vpt en/of mpt

In de Nza nacalculatiegegevens is bepaald welke instellingen een gerealiseerd budget ongelijk 0 euro hadden.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Aantal personen met Wlz-logeeropvang, en het totaal en gemiddeld aantal gedeclareerde etmalen logeeropvang, per prestatiecode en leeftijdscategorie

Het aantal unieke cliënten, waarvoor één of meerdere etmalen Wlz-logeeropvang is gedeclareerd is in november 2017, wordt berekend.

Maatwerk publicatie | 01-12-2018

Instellingen die Wlz-zorg in natura aanbieden met behandeling, zonder behandeling of beide, 2016

Om het onderscheid te maken tussen Wlz-aanbieders van het Zvw-model, het Wlz-model en aanbieders die beide vormen aanbieden, zijn ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2018

Kosten van pgb en mpt (in- en exclusief behandeling) voor Wlz-indiceerbaren met toegang tot Wlz in vergelijking tot vastgestelde basis- en EKT-tarieven per zorgprofiel

Voor de doelpopulatie, personen die Wlz-indiceerbaar zijn en op 1 maart 2017 een Wlz-zorgprofiel hadden, worden de gedeclareerde ...

Maatwerk publicatie | 01-09-2018

Zorgval: kosten en volume wijkverpleging voor eerste Wlz-indicatie ten opzichte van mpt-zin na eerste Wlz-indicatie

Voor de populatie zijn de gemiddelde kosten en het gemiddelde volume van wijkverpleging per persoon per maand berekend in de ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Aantal instellingen met Wlz-productie-afspraken zin

De zorginstellingen waarmee zorgkantoren productieafspraken maken over de in dat jaar te leveren Wlz-zorg in natura zijn ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Mutatie van eigen bijdrage bij personen die na Wlz-indicatie van Wijkverpleging en Wmo-zorg overgaan naar Wlz-zorg

Voor de populatie is het volume van ontvangen wijkverpleging per persoon berekend over declaraties die eindigen in de maand ...

Maatwerk publicatie | 01-06-2018

Ga naar