Wmo en jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten

Deze pagina bevat cijfers over de baten en lasten van gemeenten voor de functies (beleidsterreinen) die activiteiten omvatten zoals beschreven in de Wmo 2015 en Jeugdwet.

De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

De nieuwe begrotingscijfers worden in het eerste kwartaal van het begrotingsjaar geplaatst. De voorlopige cijfers op basis van gemeenterekeningen (realisaties) worden vijf kwartalen na afloop van de verslagperiode gepubliceerd.

Met ingang van 2015 hebben de gemeenten een groot aantal taken op het gebied van de Wmo en Jeugdwet erbij gekregen. Om dit zo goed mogelijk verantwoord te krijgen zijn vanaf 2015 een aantal gemeentelijke functies met betrekking tot Jeugd en Wmo komen te vervallen en vervangen door nieuwe functies. Vanaf 2017 is de indeling van gemeentelijke taakvelden gewijzigd. Hieronder volgen de cijfers over de gemeentelijke taakvelden vanaf 2017.

Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten, Totaal Nederland, mln euro in jaar

Wmo en Jeugdwet; gemeentelijke baten en lasten, Totaal Nederland, mln euro in jaar
Jaar2022*2023*2023*2024*2024*
cijfer op basis van realisaties of begrotingenRealisatieBegrotingRealisatieBegrotingRealisatie
Baten
Algemene voorzieningen incl. wijkteams1.880355.849.
Maatwerkvoorziening (WMO)3064.67.
- Maatwerkdienst- verlening 18+19492.113.
- Maatwerkdienst- verlening 18-169102.108.
- Geescaleerde zorg 18+278162.202.
- Geescaleerde zorg 18-4318.22.
Lasten
Algemene voorzieningen incl. wijkteams4.6094.087.5121.
Maatwerkvoorziening (WMO)768904.981.
- Maatwerkdienst- verlening 18+3.6573.777.3966.
- Maatwerkdienst- verlening 18-4.8794.939.5387.
- Geescaleerde zorg 18+2.1092.261.2431.
- Geescaleerde zorg 18-901618.553.

* voorlopige cijfers

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (dataleverancier: Gemeenten via Informatie voor derden) Brontabel als csv (783 bytes)

In deze tabel op StatLine MLZ kunt u de gemeentelijke baten/lasten voor de jaren vanaf 2017 van de huidige Wmo 2015 en Jeugdwet verder uitsplitsen naar regio en grootteklasse. In deze tabel is naast de uitsplitsing naar ‘baten’ en ‘lasten’ ook het ‘saldo’ weergegeven.

Cijfers over gemeentelijke baten en lasten per regio en per gemeente voor de activiteiten beschreven in de Wmo over 2009-2016 zijn te vinden in de stopgezette tabellen op StatLine MLZ:

Zie voor een nadere toelichting op deze cijfers en de gebruikte methoden: Wmo; gemeentelijke baten en lasten.