Nederlandse Zorgautoriteit

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de curatieve en langdurige zorgmarkt. Bij de NZa staan de belangen van de consument centraal.

De NZa ziet erop toe dat de zorg transparant, toegankelijk en betaalbaar is en blijft. Haar belangrijkste taken zijn:

  1. Marktmeester
    De minister adviseren over de spelregels die nodig zijn in de zorg.
  2. Regelgever
    Regels, budgetten en tarieven opstellen voor dat deel van de zorg dat gereguleerd is.
  3. Toezichthouder
    Toezicht houden op zorgaanbieders en verzekeraars en de regelgeving handhaven.

De 2e en 3e taak zijn relevant voor de MLZ. Tot 2015 stelde de NZa de budgetten vast voor AWBZ-zorg in natura en registreerde achteraf hoe deze budgetten werden besteed. Vanaf 2015 heeft de NZA een vergelijkbare taak voor de Wlz-zorg. Het verschil met de AWBZ is dat VWS het macrobudget voor de Wlz zelf vaststelt en dat het persoonsgebonden budget is opgenomen in dit macrobudget.

De bepaling van de omvang en onderdelen van een budget van een zorgaanbieder zijn onderhevig aan beleidsregels van de NZa. Deze beleidsregels bevatten onder meer beschrijvingen van zorgprestaties en tarieven. De onderdelen van de gedeclareerde en nagecalculeerde zorg binnen de MLZ komen overeen met deze zorgprestaties. De NZa publiceert de beleidsregels op haar website.

Bijdrage aan de Monitor Langdurige Zorg

De NZa levert aan de MLZ bronbestanden voor het thema Uitgaven en volume.

De gegevens bestaan uit de nagecalculeerde uitgaven en volume van AWBZ/Wlz-zorg in natura. Deze nacalculatie is gebaseerd op gegevens over geleverde zorg die door zorgaanbieders is overeengekomen met zorgkantoren. Meer informatie over de gegevens van de NZa in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijving: Uitgaven en volume AWBZ-zorg in natura; nacalculatie.

Vanaf 2015 levert de NZa ook gegevens over de persoonsgebonden budgetten.

Voor het thema Gebruik levert de NZa vanaf 2015 gegevens over het aantal houders van een persoonsgebonden budget. Meer informatie over deze gegevens van de NZa in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijvingen: Gebruik en uitgaven persoonsgebonden budget AWBZ en Wlz-zorg.

Publicatie van cijfers door de NZa

De NZa publiceert zelf op haar website cijfers over de contracteerruimte binnen de AWBZ-uitgaven (tot 2015) en Wlz-uitgaven (vanaf 2015). Dit is de maximale financiƫle ruimte waarbinnen de zorgkantoren AWBZ/Wlz-zorg in natura bij zorgaanbieders kunnen inkopen.

Ter vergelijking: de uitgavencijfers die gepubliceerd worden in de MLZ beslaan de totale nagecalculeerde of afgesproken uitgaven aan AWBZ/Wlz-zorg in natura. De uitgaven aan onder meer intramurale zorgzwaartepakketten, aan extramurale zorgfuncties, aan dagbesteding en vervoer en aan volledig pakket thuis vallen binnen de contracteerruimte.

Daarnaast publiceert de NZa jaarlijks Marktscans over onder andere de langdurige zorg via haar website. Deze Marktscans bevatten gegevens die de stand van zaken van diverse zorgmarkten weergeven. Marktscans die zijn verschenen over AWBZ-zorg bevatten cijfers over de uitgaven, volume, prijs en eigen bijdrage van AWBZ-zorg in natura, maar ook over onderwerpen als de marktstructuur in termen van zorgaanbieders, kwaliteit van zorg, aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd.

De cijfers over uitgaven en volume in de Marktscans zijn gebaseerd op productieafspraken voor het meest recente jaar en nacalculaties voor oudere jaren. De Marktscans bevatten niet alle onderdelen die in de MLZ worden gerekend tot Zorg met verblijf, Zorg zonder verblijf en overige langdurige zorg in natura.