Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid. Ook verzorgt de SVB, sinds de hervorming langdurige zorg (in 2015), de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het persoonsgebonden budget vanuit het ‘trekkingsrechtensysteem’.

Hierbij worden pgb’s niet – zoals tijdens de AWBZ - naar de budgethouder overgemaakt, maar naar de Sociale verzekeringsbank (SVB). De budgethouder heeft vervolgens het recht om de SVB betalingen te laten verrichten aan zorgverleners.

Bijdrage aan de Monitor Langdurige Zorg

Vanuit de trekkingsrechten-registratie van de pgb’s levert de SVB een dataset aan MLZ, met daarin op cliëntniveau alle gedeclareerde en goedgekeurde betalingen vanuit de Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet. Hierin staat informatie over het budget, de budgethouder, de declaratie, de zorgverlener en de zorgovereenkomst.

Meer informatie over de gegevens van de SVB in de MLZ vindt u in de korte onderzoeksbeschrijving: Gebruik en besteding persoonsgebonden budget Wlz en Wmo 2015.