Personen met gebruik WLZ zorg in natura aanvangend na 1 januari 2015

Om te bepalen of iemand aansluitend vanuit de AWBZ in WLZ zorg is gekomen, is gekeken naar het eigen bijdrage plichtig zorggebruik in zorgperiode 1 van 2015.

Personen die in die zorgperiode gebruik maakten van zorg zonder dan wel met verblijf zijn niet meegenomen in de tabellen.

Van de personen in tabel 1 is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald volgens de gegevens van 31 december 2014 of zij uitstaand recht hadden op AWBZ-zorg volgens een CIZ indicatie.

Van de personen die een uitstaand recht op ZMV hadden is bepaald of deze een hoog dan wel laag zzp hadden. Bij betreffende zzp's is de leeftijd volgens de BRP op 31-12-2014 gebruikt om het onderscheid te maken op de leeftijdsgrens van 18 jaar.