Personen met een indicatie VV4-VV8, naar situatie in december, update 2015 en 2016

Van de populatie is bepaald of personen op 31 december waren overleden.

Van de personen die niet zijn overleden is bepaald of in december van het jaar Wlz-zorg werd gebruikt.

Deze zorg werd uitgesplitst naar:

  • Intramurale zorg.
  • Volledig pakket thuis.
  • Modulair pakket thuis in combinatie met  pgb.
  • Alleen modulair pakket thuis.
  • Alleen pgb.
  • Geen zorg bekend.

Bij cliënten met meerdere leveringsvormen is ervoor gekozen iedere cliënt slechts eenmaal te tellen, en wel in de hier eerst genoemde groep waarin de cliënt voorkomt.