Personen met indicatie en of gebruik (SG)LVG 2015-2017

Tabel 1: Van de populatie is bepaald of zij in het jaar een geldige intramurale declaratie voor een (SG)LVG pakket hadden.

Tabel 2: Van de populatie is bepaald of zij op de tweede vrijdag van november een geldige intramurale declaratie voor een (SG)LVG pakket hadden.

Tabel 3: Van de populatie is bepaald of zij in 2014 een intramurale declaratie voor een (SG)LVG pakket hadden, zo niet, is bepaald in welk jaar de (SG)LVG declaraties zijn aangevangen.

Tabel 4: Van de populatie is bepaald of zij in 2014 een geldige indicatie voor een (SG)LVG pakket hadden, zo niet, is bepaald in welk jaar de (SG)LVG indicatie is aangevangen.