Personen met indicatie en of gebruik (SG)LVG 2015-2017

Voor personen met een indicatie of declaratie voor een (SG)LVG zzp in 2015 - 2018 zijn verschillende zorgkenmerken bepaald, zoals het jaar van aanvang van de eerste indicatie of declaraties, de duur van opname en de instroom vanuit en uitstroom naar andere zorgwetten.

Let op: dit is een nieuwe versie. Ten opzichte van de vorige versie van 1 okotober 2019 zijn tabellen 11-13, 15-16 gecorrigeerd voor de cijfers 'waarvan in jeugdzorg'.

Let op, van deze maatwerk tabel is in januari 2020 een update gepubliceerd: Personen met indicatie en of gebruik (SG)LVG 2015-2018

In september 2020 is nog een update gepubliceerd: Personen met indicatie en of gebruik (SG)LVG 2015-2019