Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 37)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 18 september 2020 gepubliceerde maatwerktabel : Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 36)

Let op: Op 2 oktober is er een aanvulling op deze maatwerktabel (jaren 2015-2017 en 2020 tot en met week 38 en sterfte gegevens tot en met 30 september) gepubliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 38)