Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 38)

Van personen die volgens gegevens vanuit het BRP zijn overleden is aan de hand van gegevens over eigen bijdrage plichtig zorggebruik (Wlz-zorg of Wmo-beschermd wonen) bepaald of zij op de dag van overlijden, of in de twee weken daarvoor gebruik maakten van deze zorg.

Deze publicatie is een aanvulling met de jaren 2015-2017 en met recentere gegevens over 2020 van de op 25 september 2020 gepubliceerde maatwerktabel : Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2018 - 2020 (week 37)

Let op: Op 9 oktober is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met week 39 en sterfte gegevens tot en met 7 oktober) gepubliceerd op: Overlijdens per week naar Wlz-gebruik 2015 - 2020 (week 39)