Gebruik van mpt door personen met een indicatie voor VG naar zzp van indicatie, in jaar en op peildatum 2019

De populatie (personen met gebruik van een mpt en een VG-indicatie) is vastgesteld door koppeling van de gegevens van het CIZ over Wlz-indicaties aan de gegevens van Vektis over Wlz-zin gebruik. Indicaties op basis van subsidieregelingen zijn uitgesloten. In de Wlz-zin gebruiksgegevens is de leveringsvorm van de zorg bepaald aan de hand van de geleverde hoofdprestaties (bij mpt de zorgvormen zoals verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding).