Geclusterd wonen onder personen met een volledig pakket thuis (vpt), 2019

In dit maatwerk proberen we personen die gebruik maken van zorg gefinancierd vanuit Wlz-zin middels een vpt in te delen in clusters om te onderzoeken hoe ze wonen. Dit doen we, door clusters van deze personen zowel op 'verblijfplaatsniveau' als op 'pandniveau' en 'buurtniveau' te bekijken.