Volledig pakket thuis

Regeling waarmee mensen met de indicatie voor zorg met verblijf (AWBZ tot 2015) of een Wlz-indicatie (vanaf 2015) thuis kunnen blijven wonen.

Ze krijgen dan thuis het volledige pakket aan zorg en dienstverlening die ze anders in een instelling zouden krijgen. Het vpt omvat de volgende vormen van zorg:

In de tabellen over gebruik valt vpt onder zorg met verblijf (tot 2015) of is als aparte leveringsvorm beschreven (vanaf 2015). In de tabellen over Uitgaven en Volume is vpt opgenomen onder overige zorg.​​

Synoniemen: vpt