Volledig pakket thuis

Regeling waarmee mensen met de indicatie voor zorg met verblijf (AWBZ tot 2015) of een Wlz-indicatie (vanaf 2015) thuis kunnen blijven wonen.

Ze krijgen dan thuis het volledige pakket aan zorg en dienstverlening (waaronder huishoudelijke verzorging en maaltijdvoorziening) die ze anders in een instelling zouden krijgen.

In de tabellen over gebruik valt vpt onder zorg met verblijf (tot 2015) of is als aparte leveringsvorm beschreven (vanaf 2015). In de tabellen over Uitgaven en Volume is vpt opgenomen onder overige zorg.​​

Synoniemen: vpt