Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs en leeftijd op 1 oktober 2019, vervolg

Voor de populaties worden gegevens over onderwijsinschrijvingen aangekoppeld. De populaties worden uitgesplitst naar leeftijd en naar type onderwijs (speciaal, speciaal basisonderwijs, regulier, geen onderwijsinschrijving). Het speciaal onderwijs (exclusief speciaal basisonderwijs) wordt verder uitgesplitst naar cluster. Sinds de invoering van het passend onderwijs in 2014/'15 kunnen cluster 3 en 4 niet meer worden onderscheiden. Onderwijsinschrijvingen met een onbekend cluster op peildatum zijn waar mogelijk aangevuld met het cluster van de bijbehorende onderwijsinschrijvingen uit 2013. 

Dit is een update van maatwerk "Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2017", en een vervolg op maatwerk "Personen onder de 21 jaar naar zorgvraag, soort onderwijs, en leeftijd op 1 oktober 2019". In het huidige maatwerk zijn alleen tabel 6 tot en met 13 uit het oorspronkelijke maatwerk uit 2017 meegenomen.