Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 38

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik (VV of GHZ zzp) is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 1 oktober 2021 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 37

Met ingang van deze publicatie zal de verversingsfrequentie van deze maatwerktabel teruggebracht worden van ééns in de week naar ééns in de maand. De volgende update is begin november te verwachten.