Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 44

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 8 oktober 2021 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 38

Met ingang van deze publicatie zijn extra kolommen toegevoegd over onder ander de combinatie van MPT en pgb en enkele kolommen betreffende GGZ-B en GGZ-W.

Let op: Op 3 december 2021 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2021 week 46 en sterfte gegevens tot en met 1 december 2021) gepubliceerd op: Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2021 week 46