Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling 2015-2020

Voor de personen uit de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden. Deze groep is uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, zorgkantoorregio en grondslag.

Van 1 januari 2015 tot 1 juli 2017 vallen personen die Wlz-indiceerbaar zijn en een indicatie hebben voor ADL en/of BHI/BHG vallen niet onder de subsidieregeling, maar onder hetovergangsrecht.

Een eerdere versie van dit maatwerk is hier te vinden: Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling 2015-2019

Een deel van de zorg die onder de Wlz-subsidieregelingen viel, is per 2020 overgeheveld naar de Zvw. Deze zorg wordt beschreven in het maatwerk Personen met Zvw-Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen 2020