Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling 2015-2020

Voor de personen uit de populatie is bepaald voor welke subsidieregeling zij een indicatie hadden. Deze groep is uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, zorgkantoorregio en grondslag.

Van 1 januari 2015 tot 1 juli 20217 vallen personen die Wlz-indiceerbaar zijn en een indicatie hebben voor ADL en/of BHI/BHG vallen niet onder de subsidieregeling, maar onder hetovergangsrecht.

Een eerdere versie van dit maatwerk is hier te vinden: Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz subsidieregeling 2015-2019