Personen met Zvw-Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen 2020

Een deel van de zorg die onder de Wlz-subsidieregelingen viel, is per 2020 overgeheveld naar de Zvw en valt sindsdien onder de Zvw-Geneeskundige Zorg Specifieke Patiëntgroepen (GZSP). In dit maatwerk wordt van de personen die in 2020 gebruik maken van Zvw-GZSP bepaald van welke zorgvorm ze gebruik maken. De groep is uitgesplitst naar zorgvorm, leeftijd (op 1 januari 2020) en geslacht in Tabel 1. In Tabel 2 wordt de groep uitgesplitst naar zorgvorm en zorgkantoorregio op peildatum (tweede vrijdag van november 2020).

Dit maatwerk sluit aan op Personen met een indicatie voor zorg uit een Wlz-subsidieregeling 2015-2020.