Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2019

In dit maatwerk is gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit uitsluitend mpt, uitsluitend pgb of een combinatie van beide.

Op individueel niveau is het beschikbare bedrag voor 2019 bepaald op basis van de zzp van de indicatie. Op basis van het besteed bedrag in 2019 is het percentage uitnutting berekend.

Let op: op 27 februari 2024 is een gecorrigeerde versie van dit maatwerk geplaats op deze pagina.

Ook is er een actualisatie geplaatst op Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2022