Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2022

In dit maatwerk is gekeken naar de kosten die gemaakt zijn voor Wlz-zorg vanuit uitsluitend mpt, uitsluitend pgb of een combinatie van beide.

Op individueel niveau is het beschikbare bedrag voor 2022 bepaald op basis van de zzp van de indicatie. Op basis van het besteed bedrag in 2022 is het percentage uitnutting berekend.

Dit maatwerk is een vervolg op Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2019