Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen, 2021

Doelpopulatie: Personen met toegang tot de Wlz op 31-12-2021. Van deze personen is bepaald of zij juridisch gezien kinderen hadden. Vervolgens is bepaald of er éen of meer kinderen jonger waren dan 11 jaar op 31-12-2021 en is bepaald of zowel ouder als kind op 31-12-2021 in de BRP was ingeschreven.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 1 oktober 2018 gepubliceerde maatwerktabel: Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen

Let op: Op 10 juli 2024 is er op basis van recentere data een nieuwe versie van deze maatwerktabel (met gegevens over 2023) gepubliceerd op: Aantal personen met een Wlz-indicatie naar leeftijd van kinderen, 2023