Personen met Wlz gebruik GGZ-W op peildatum (31 december 2022), naar AWBZ indicatie of gebruik (14 november 2014)

Van de personen in de populatie is bepaald welke AWBZ-indicatie geldig was op de peildatum, of van welke AWBZ-zorg gebruik werd gemaakt op de peildatum in 2014 en of er op de peildatum in 2022 gebruik werd gemaakt van Wlz-zorg op basis van een GGZ-W zorgprofiel.