Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2023 week 25

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 30 juni 2023 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2023 week 24 

Ten opzichte van de vorige publicatie zijn de in- en uitstroom in GGZ W met leveringsvorm Verblijf toegevoegd.

Let op: Op 14 juli 2023 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2023 week 26) gepubliceerd op: Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2023 week 26