Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2023 week 26

Van de personen met eigenbijdrageplichtig Wlz-gebruik is op de maandag van de week bepaald welke leveringsvorm (verblijf, VPT, MPT of PGB) zij ontvingen, en bepaald of zij in de week daarvoor instroomden in deze zorgvorm, danwel in de week daarna uitstroomden naar overlijden ofwel anderszins uitstroomden.

Deze publicatie is een aanvulling met recentere gegevens van de op 7 juli 2023 gepubliceerde maatwerktabel : Wlz-gebruik (VV en GHZ) naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2023 week 25 

Let op: Op 11 augustus 2023 is er een aanvulling op deze maatwerktabel (tot en met 2023 week 30) gepubliceerd op: Wlz-gebruik per sector naar leveringsvorm en in- en uitstroom per week, 2020 week 2 - 2023 week 30