Personen met gebruik van mpt of combinatie mpt en pgb op peildatum, naar zzp van indicatie, zorgvorm en zorgvolume, 2022*

Personen met een Wlz-indicatie (exclusief (SG)LVG, GGZ-B en partnerverblijf) die in 2022 op MLZ peildatum, gebruik maken van uitsluitend mpt of een combinatie van mpt en pgb. Van deze personen is vastgesteld van welke zorgvorm(en) zij gebruik maken (onder de leverinsgvorm mpt) en wat het zorgvolume van deze zorg is. Dit is weergegeven naar zorgprofiel.                                            

Dit maatwerk is een vervolg op Uitnutting van beschikbare middelen voor Wlz-zorg vanuit mpt en/of pgb, in jaar 2022