Publicaties

133 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Personen met WLZ PGB op peildatum ultimo kwartaal naar WLZ-indiceerbaarheid

De populatie bestaat uit personen die op de peildatum (laatste dag van het kwartaal) een WLZ- PGB hebben.

Maatwerk publicatie | 01-12-2016

Overledenen van 80 jaar of ouder naar jaar van overlijden, leeftijd en gebruik ZMV

Van deze personen is bepaald wat de leeftijd zou zijn geweest op 31 december van het jaar waarin zij zijn overleden.

Maatwerk publicatie | 01-12-2016

Personen met gebruik WLZ zorg in natura aanvangend na 1 januari 2015

Om te bepalen of iemand aansluitend vanuit de AWBZ in WLZ zorg is gekomen, is gekeken naar het eigen bijdrage plichtig ...

Maatwerk publicatie | 01-12-2016

Personen met een toegekend PGB naar zzp-indicatie en leeftijd

Personen die op de peildatum (2e vrijdag van november) bij Vektis geregistreerd staan met een toegekend PGB voor AWBZ dan wel WLZ ...

Maatwerk publicatie | 01-12-2016

WLZ- pgb besteding binnen huishouden

Van deze personen is de hoogte van het WLZ- pgb dat binnen het huishouden is besteed vastgesteld, evenals het totaal van het ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

WLZ-pgb houders met zorg in natura

De populatie bestaat uit personen die in 2015 een WLZ- pgb hebben ontvangen.

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

Personen met een indicatie voor een GHZ zzp zonder dagbesteding naar gebruik

Van de personen in de tabel is op basis van gegevens over declaraties bepaald of zij op de peildatum gebruik maakten van zorg met ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

Personen met indicatie VV op peildatum naar indicatie en in- en uitstroom

Van deze personen wordt per zzp verandering in de indicatie (instroom en uitstroom) in het volgende kwartaal uitgesplitst naar ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

Personen met besteding van WLZ- pgb in 2015 naar besteding bij aanbieder

Van de personen in de tabel is vastgesteld of zij in 2015 een WLZ- pgb hadden, waarvan het totaal van de besteding daarvan de 0 € ...

Maatwerk publicatie | 01-11-2016

Zorggebruik bij indicatie ZZV in zorgperiode 12 2014

Van de personen in tabel 1 is het totaal uren ontvangen BGI en/of VP en/of PV gesommeerd, voorts is de grondslag op de peildatum ...

Maatwerk publicatie | 01-10-2016