Publicaties

120 publicaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type publicatie kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

MPT naar huishoudtype

Het aantal unieke personen met een Modulair Pakket Thuis, met onderscheid naar huishoudsamenstelling, is bepaald op peildatum in ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2017

Instroom Wlz pgb versus GO-bestanden

Van de personen in de tabel is bepaald of zij volgens de gegevens van medio 2014 WLZ-indiceerbaar waren, voorts is bepaald ...

Maatwerk publicatie | 01-05-2017

Eigen bijdrage langdurige zorg aan huis gestegen

De eigen bijdrage voor langdurig gebruikers van zorg aan huis was in 2015 gemiddeld ruim 47 euro per zorgperiode van 4 weken, dat ...

Mediatekst | 01-04-2017

Zorggebruikers modelmatig verdeeld naar wijk en buurt

Het aantal zorggebruikers is modelmatig bepaald door, per leeftijdsklasse (18-35 jaar; 35-50 jaar; 50-65 jaar; 65-70 jaar; 70-75 ...

Maatwerk publicatie | 01-04-2017

Mediane duur tot overlijden gebruik en indicatie VV-zzp

Van de personen in de populatie die zijn overleden voor oktober 2016 is bepaald hoeveel dagen er verstreken zijn tussen de datum ...

Maatwerk publicatie | 01-02-2017

Personen met gebruik VV op moment van overlijden

Van deze personen is bepaald wat de leeftijd zou zijn geweest op 31 december van het jaar waarin zij zijn overleden.

Maatwerk publicatie | 01-02-2017

Personen met een wisselende grondslag

Van deze personen is de dominante grondslag op de peildatum (2e vrijdag van november) bepaald in 2014 en in 2013.

Maatwerk publicatie | 01-01-2017

Personen met WLZ PGB op peildatum ultimo kwartaal naar WLZ-indiceerbaarheid

De populatie bestaat uit personen die op de peildatum (laatste dag van het kwartaal) een WLZ- PGB hebben.

Maatwerk publicatie | 01-12-2016

Overledenen van 80 jaar of ouder naar jaar van overlijden, leeftijd en gebruik ZMV

Van deze personen is bepaald wat de leeftijd zou zijn geweest op 31 december van het jaar waarin zij zijn overleden.

Maatwerk publicatie | 01-12-2016

Personen met gebruik WLZ zorg in natura aanvangend na 1 januari 2015

Om te bepalen of iemand aansluitend vanuit de AWBZ in WLZ zorg is gekomen, is gekeken naar het eigen bijdrage plichtig ...

Maatwerk publicatie | 01-12-2016