Waarom is er een verschil tussen de twee tabellen met cijfers over Wmo gebruik (CAK vs GMSD)?

Op MLZ-Statline worden twee tabellen gepubliceerd: Gebruik Wmo-voorzieningen en Gebruik bijdrageplichtig Wmo-maatwerk. De eerste tabel is gebaseerd op cijfers die zijn aangeleverd via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) en de tweede tabel is gebaseerd op registraties van het CAK. Via de GMSD leveren gemeenten cijfers aan het CBS over geleverde maatwerkvoorzieningen.

Over het algemeen moet voor deze maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage betaald worden, maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen om deze in bepaalde gevallen kwijt te schelden. Gemeenten leveren aan het CAK alle registraties van geleverde maatwerkvoorzieningen waarvoor zorggebruikers een eigen bijdrage moeten betalen. Het CAK berekent en int deze eigen bijdrage. Hierin zit waarschijnlijk ook het verschil in registraties.

Het kan zijn dat gemeenten een eigen bijdrage voor bepaalde voorzieningen/groepen zorggebruikers kwijt schelden en dan de registratie niet aan het CAK doorgeven. Het kan ook zijn dat voorzieningen (bijvoorbeeld taxiritjes waarvoor een strippenkaart gekocht moet worden of ander vervoer) direct betaald worden waardoor registratie via het CAK niet nodig is.