Wat betekenen de symbolen bij de tabellen?

In de tabellen wordt een aantal symbolen gebruikt. Hieronder vindt u de betekenis van de symbolen.

Gebruikte symbolen
Symbool Betekenis
Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen
. Het cijfer is onbekend, onvoldoende betrouwbaar of geheim
0 (0,0) Het cijfer is kleiner dan de helft van de gekozen eenheid
* Voorlopige cijfers
** Nader voorlopige cijfers
- (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met
2016-2017 2016 tot en met 2017

In geval van afronding kan het voorkomen dat de totalen niet geheel overeenstemmen met de som der opgetelde getallen. Verbeterde cijfers in de staten en tabellen zijn niet als zodanig gekenmerkt.