Zorgverzekeringswet

Verplichte basisverzekering voor kortdurende, op genezing gerichte zorg voor iedereen die rechtmatig in Nederland woont of hier loon- of inkomstenbelasting betaalt.

De Zorgverzekeringswet is op 1 januari 2006 in werking getreden en vervangt onder andere de Ziekenfondswet.

In 2013 is de Geriatrische Revalidatiezorg vanuit de AWBZ overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. In 2015 is de Zorgverzekeringswet uitgebreid met onder andere de financiering van de wijkverpleging (verpleging en verzorging thuis), zorg aan mensen met een zintuiglijke beperking gericht op het leren omgaan met de beperking en behandeling in een GGZ-instelling voor het 2de en 3de jaar (het 1ste jaar werd ook voor 2015 al uit de Zwv gefinancierd).

Vanaf 2017 valt ook eerstelijnsverblijf onder de Zorgverzekeringswet.

Synoniemen: Zvw