Hervorming langdurige zorg

Met de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) is ingezet op een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning, een meer betrokken samenleving en een houdbare financiering.

Het nieuwe systeem van langdurige zorg legt daarom veel nadruk op wat mensen en hun omgeving zelf kunnen en willen. Zowel voor mensen die thuis ondersteuning en zorg nodig hebben als voor mensen die verblijven in een instelling.

De HLZ heeft per 1 januari 2015 tot verschillende wetswijzigingen geleid:

Synoniemen: HLZ